Cilj ove stranice je da učesnicima Tehnologijade 2017 omogući najnovije informacije vezane za aktivnosti i dešavanja na Tehnologijadi kao i rezultate takmičenja.


Šta je to Tehnologijada?

Tehnologijada je studentska naučno-sportska manifestacija koja datira od 60tih godina prošlog veka. Ona okuplja studente sa fakulteta tehnološkog usmerenja iz Beograda, Novog Sada, Bora, Leskovca, Kosovske Mitrovice, Podgorice, Zvornika, Banja Luke i Maribora.

Tokom pet dana, studenti se kroz druženje takmiče u različitim sportskim aktivnostima poput košarke, futsala, odbojke, atletike, stonog tenisa i šaha, kako u muškoj tako i u ženskoj kategoriji. Uporedo sa sportskim takmičenjima održava se i prezentacija studentskih naučnih radova u kategorijama hemijskog inženjerstva i njegovih podsmerova, biohemijskog inženjerstva i biotehnologije, inženjerstva materijala, inženjerstva zaštite životne sredine i metalurškog inženjerstva zarad promocije nauke, jačanja kolektivnog znanja i razmene iskustva u tim oblastima.

Tehnologijada je od izuzetne važnosti jer spaja studente čitavog regiona kroz sportski, naučni i kulturno-zabavni program. Ta vrsta poznanstava utiče na jačanje i spajanje naučnih sektora i razmenu iskustava što vodi ka boljem i kvalitetnijem obrazovanju i unapređenju studentskog standarda. Ove godine će se održati 56-ta Tehnologijada, od 22.05. do 26.05. u Brzeću Hotel Junior, Kopaonik.

Nauka

Adekvatna integracija studenata u naučna istraživanja predstavlja ključan korak u razvoju društva okrenuta ka naučnom unapređenju i održivom razvoju. Miskomunikacije i prazan hod tokom tranzicije mladih u naučnu delatnost može da ima za posledicu nespremne kadrove ili može čak da demotiviše mlade da se bave naukom.

Fakulteti koji čine zajednicu Tehnologijade imaju zajednički cilj osposobljavanja studenata za naučno-istraživački rad, ostvarivanje saradnje sa profesorima, sticanje praktičnih veština i razvijanje njihovih potencijala i promovisanje nauke. U duhu toga, tradicionalno, tokom tehnologijade najuspešniji studenti koji su radili naučno-istraživački rad će moći da podele rezultate svojih napora i da prezentuju pred širom publikom koju će činiti studenti srodnih fakulteta kao i predstavnici privrede i naučne zajednici.

Tehnologijada na taj način već godinama promoviše nauku i važnost studenata za njen razvoj.

Sport

U sportskom delu manifestacije studenti se takmiče u 6 sportova u muškoj i ženskoj konkurenciji, a ukupno će se za vreme trajanja Tehnologijade odigrati preko 80 službenih utakmica. Studenti zalaganjem, predanošću i uloženim trudom brane boje svojih fakulteta, pridržavajući se načela fair-play-a i tako razvijaju takmičarski duh i zdravu atmosferu medju učesnicima.

Studeniti će se nadmetati u sledećim sportovima: mali fudbal, košarka, odbojka, atletika, stoni tenis i šah. Takmičenje će se kroz kvalifikacije održavati drugog i trećeg dana, dok nas četvrtog dana Tehnologijade očekuju finalne utakmice. U slučaju kiše, prostorni kapaciteti omogućavju prelazak u sportsku salu unutar hotela.

Zabava

Tradicionalni naučno-sportski skup tehnoloških fakulteta “Tehnologijada” je nešto što se pamti i prepričava ceo život, a ono što nam najviše boji uspomene su neponovljive žurke.Najimpozantniji deo ovogodišnjeg skupa predstavlja bogat dvadesetčetvoročasovni zabavni program.

Osim tradicionalne noćne zabave na skupu će se od ove godine prvi put organizovati i dnevne žurke. Pored Kao Kao benda koji će vas zabavljati na večernjim zurkama biće organozivane i tematske žurke a za poslednje veče vas očekuju gosti iznenađenja. U okviru zabavnog programa će se održati i nezaobilazno takmičenje IGRE BEZ GRANICA. Učesnici ovog takmičenja će se u timovima, koji čine dva momka i dve devojke, nadmetati u mnogobrojnim igrama koordinacije i snalaženja.

Fantastičan provod i dobre muzičke vibracije su nešto što će upotpuniti zabavu svih učesnika i podsetiti ih zasto je zabava na “Tehnologijadi” bogatstvo tradicije, studentskog života i uspomena.

P.S. Šank ove godine ne sme pasti!

Kviz

Jedna od tradicionalnih disciplina na naučno-sportskoj manifistaciji Tehnologijada je Kviz znanja . Kao i prethodnih godina, i ove godine, studenti će imati prilike da se medjusobno takmiče, I kroz pet igara pokažu svoje znanje. Pored pitanja iz oblasti opšte kulture, nauke, umetnosti pa sve do sporta i tehnologije, organizator, prošlogodisnji pobednik Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, pripremio je za učesnike I posebne igre iznenađenja , koje će predstavljati pravu poslasticu za ljubitelje inženjerstva i nauke.

Takmičenje se sastoji iz dve polufinalne večeri, koje će se održati drugog I trećeg dana, a po dve najbolje ekipe iz svakog polufinala će četvrtog dana , u finalu, imati priliku da na osnovu prikazanog znanja osvoje vredne nagrade I titulu šampiona Kviza znanja Tehnologijade 2017. Po prvi put, pitanja su kreirana na posebnoj platformi, a takmičari će odgovore davati preko specijalno pripremljenih tableta. Pored standardnih igara kao što su: “Brzi prsti”, “Izaberi oblast”, ”Naučnik na tapetu”, najbolje takmičare u finalu očekuju i igre iznenađenja. Pred takmičarima će biti pravi izazov u kojem se ukrštaju pamet, brzina i hrabrost, te će imati priliku da znanje koje poseduju testiraju do krajnjih granica.

Za uspeh važani su tim i zajednička saradnja sva tri takmičara, ali kako je ovo kviz u kome ne prolaze poznantva, njihov jedini saveznik će biti znanje, a brzi i tačni odgovori su jedini put do pobede.

Stručni program

Stručno i poslovno usavršavanje oduvek je bio imperativ u karijeri svakog pojedinca. Pored stručnih veština kojima kroz nastavne planove stičemo tehničku stručnost za obavljanje nekog posla , u eri modernih tehnologija, nameće se potreba za razvijanjem personalnih stručno-poslovnih veština, koje nisu vezane za formalno obrazovanje, a predstavljaju način ispoljavanja ličnosti svakog od nas. Poslodavci danas traže više o terorije a kontinualno usavršavanje tokom studiranja polako postaje nužnost uspešnih ljudi. Ono što poslodavci iziskuju i insistriraju su upravo personalne veštine, jer baš one omogućavaju razvoj ljudskog kapitala. Danas se stručno usavršavanje samo nemeće kroz angažman u radu studentskih organizacija, kao niz dodatnih aktivnosti koje omgućavaju razvijanje sposobnosti razmisljanja koje nam je potrebno kako bi stvarali, realizovali i unapređivali svoje planove i uspešno ostvarivali zacrtanje ciljeve. Stoga smo odlučili da ove godine obogatimo stručni program naučno-sportskog skupa tehnoloških fakulteta „Tehnologijada 2017“ sa nizom interaktivnih predavanja.

Osnovni cilj stručnog progama je da učesnicima obezbedi mogućnost sticanja znanja, veština i kompetencija potrebnih za profesionalno-personalni razvoj, dalji rad, obrazovanje i napredovanje u društvenoj strukturi.Prateći zahteve tržišta rada i shvatajući značaj personalnih stručnih veština , realizovaće se interaktivna predavanja namenjena svim učesnicima skupa kroz sledeće veštine:

• Pisanje CV-a i motivacionog pisma

• Veštine prezentovanja

Ove godine ćemo prvi put organizovati takmičarsku radionicu TEAM DESIGN iz oblasti tehnologije. Team design je popularno takmičenje na kojem učestvuju mladi širom sveta, te na ovaj način oplemenjuju svoje personalne veštine, pokazujući svoje znanje, kreativnost i inovativnost , sposobnost za rad u timu kao i mnoge druge osobine, veličajući sebe kao buduće inženjere. Takmičari će u timovima na ovoj radionici rešavati određeni inženjerski problem konstruisanjem predmeta koja vrši zadatu funkciju.

Zajednica

Zajednica je obrazovna, naučna i stručna asocijacija koju čine fakulteti iz regiona: 1. Tehnološki fakultet u Banjoj Luci 2. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 3. Tehnički fakultet u Boru 4. Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici 5. Tehnološki fakultet u Leskovcu 6. Tehnološki fakultet u Novom Sadu 7. Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici 8. Tehnološki fakultet u Zvorniku 9. Tehnološko-metalurški fakultet u Skoplju 10. Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju u Mariboru Organi upravljanja Zajednice su Skupština, Izvršni odbor, predsednik, potpredsednik i sekretar. Skupštinu čine dekani, po jedan profesor i po jedan student svakog fakulteta koji je stalni član zajednice. U rad Zajednice mogu se uključiti srodni fakulteti iz okruženja kao stalni, ili kao privremeni članovi. U okviru Zajednice se podstiče saradnja u oblasti nastave i nauke, kao i pokretljivost profesora, istaživača i studenata. Razmenjuju se informacije od interesa za fakultete, a mogu se organizovati seminari o nastavi i naučnoistraživačkom radu. Osim toga, svake godine se organizuje naučno-sportski skup studenata, Tehnologijada.

Agenda

*Organizator zadržava prava izmene agende u skladu sa vremenskim uslovima. Pratite Facebook stranicu Tehnologijada 2017